Fundacja KUBEK BIZNESU powstała 18.12.2014 roku. Fundatorzy założyli od samego początku następujące cele jakie będzie realizowała Fundacja. Są to:

  • wymiana doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi własny biznes
  • nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami
  • poszerzanie wiedzy potrzebnej w codziennym kierowaniu firmą

Te cele realizowane są poprzez comiesięczne spotkania biznesowe i szkolenia.

Działalność oparta jest o statut fundacji.

STATUT FUNDACJI