Nowy projekt - Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ogłoszony został kolejny nabór do projektu - ”Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.  Partnerami projektu jest m.in. Akademia Biznesu Sp.k. mająca swoją siedzibę w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej 227B z którą współpracuje Fundacja Kubek Biznesu oraz Stalowowolska Strefa Gospodarcza.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MMŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

  1. mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
  2. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
  3. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

 

Szczegółowych informacji udziela:   Katarzyna Jarosz - Specjalista ds. realizacji projektu  - MDDP Akademia Biznesu w Tarnobrzegu tel. 789446760

Informacje również w linku:

http://ststrefa.pl/nabor-nr-4st2018-do-projektu-pn-finansowanie-uslug-rozwojowych-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/