DUŻE ZAINTERESOWANIE SPOTKANIEM Z ZUS I URZĘDEM SKARBOWYM NA KOLEJNYM ŚNIADANIU KUBKA BIZNESU

W opiniach jakie były wygłaszane przed Śniadaniem Kubka Biznesu dominowały takie, że temat nowych przepisów jakie będą obowiązywały od 2018 roku przedsiębiorców – nie wywoła większego zainteresowania. Tymczasem w kameralnej Sali Hotelu Polskim pojawiło się 35 osób z Mielca, Rzeszowa i Połańca. Zwracała uwagę grupa z Połańca, której przewodniczył Burmistrz Miasta – Jacek Karnowski. Nie jest bowiem tajemnicą, że fundacja Kubek Biznesu prowadzi od jakiegoś czasu rozmowy z przedstawicielami Połańca w sprawie organizowania śniadań biznesowych w tym mieście.

Spotkanie otworzył Prezes fundacji Leszek Maksoń, który krótko przypomniał historię śniadań biznesowych z których pierwsze zostało zorganizowane 18 grudnia 2014 roku w Mielcu. Do tej pory odbyło się już trzydzieści takich spotkań oprócz Mielca również w Nowej Dębie i Tarnobrzegu.

Pierwszym prezenterem w piątkowym spotkaniu była Małgorzata Warczak reprezentująca mielecki Oddział ZUS. Przedstawiła ona w skrócie zasady jakie będą obowiązywać przedsiębiorców przy opłacaniu składek ZUS. Najistotniejsza zmiana zakłada, że każdy przedsiębiorca będzie opłacał wszystkie składki jednym przelewem i na jedno konto. Każdy przedsiębiorca otrzymał już numer rachunku skarbowego i na ten rachunek dokonywać musi wpłat. Na podstawie składek z deklaracji rozliczeniowej ZUS ustali procentowy udział na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Składki opłacane w kolejnych miesiącach będą rozliczane zgodnie z tym udziałem procentowym.

Kolejną częścią Śniadania Biznesowego było wręczenie dwóm kolejnym firmom certyfikatów Klubu Kubka Biznesu. Są to A4B Sp. z o.o. z Rzeszowa oraz Świat Kobiety – Agata Kozioł z Mielca.

Stałą częścią spotkania było przedstawianie firm – uczestników których przedstawiciele mogli dzięki tej formie skuteczniej prowadzić rozmowy networkingowe w przerwie. Bardzo aktywnie w tej części spotkania działali goście z Połańca, nagrywając materiały filmowe i przeprowadzając wywiady z uczestnikami spotkania.

Po przerwie zaprezentowali się przedstawiciele Urzędu Skarbowego: Zastępca Naczelnika – Lucyna Kosiba oraz Dominik Durda i Marta Wójcik. Tłumaczyli oni  cele i korzyści przesyłania jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT do Urzędu Skarbowego w terminie do dnia 25 każdego miesiąca. Dokument ten jest traktowany jako deklaracja podatkowa w rozumieniu Ordynacji podatkowej i obowiązuje wszystkich podatników VAT. Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą prowadzić ewidencje VAT w formie elektronicznej. Przedstawiciele Urzędu Skarbowego przedstawili techniczne formy przesyłania deklaracji.

XXXI Śniadanie Kubka Biznesu zakończyło się wręczeniem upominków ufundowanych przez gości z Połańca. Przedsiębiorcy  jeszcze długo po spotkaniu prowadzili między sobą nieformalne rozmowy biznesowe. Następne spotkanie zaplanowane jest na styczeń 2018 roku.