Utworzono Krajową Izbę Skarbową - informacja Urzędu Skarbowego w Mielcu

1 marca 2017 roku zostanie utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

W ramach akcji informacyjnej towarzyszącej wprowadzeniu KAS zależy nam na dotarciu do jak największej grupy odbiorców, wykorzystując możliwe kanały komunikacji. Dlatego, bazując na naszej dotychczasowej i pomyślnej współpracy Urzędu Skarbowego w Mielcu z Fundacją Kubek Biznesu, pozwalam sobie skierować do Państwa zaproszenie do wsparcia naszej akcji i włączenia się w działania polegające np. na udostępnieniu listu otwartego Szefa KAS (wykorzystując dostępne kanały np. umieszczenia na stronie www), zawierającej informacje na temat reformy.

Z góry dziękuję za wszelkie Państwa działania, które wesprą naszą akcję  informacyjną.

W załączeniu publikujemy  list otwarty Szefa KAS - Pana Mariana Banasia, zawierający informacje na temat reformy, powodów jej przeprowadzenia oraz jej celów

Lucyna Słowik - Hołowińska
Starszy Komisarz Skarbowy

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu

Urząd Skarbowy w Mielcu

 

Zobacz pismo

powiększ PLAKAT