Już w najbliższy wtorek 26 października na terenie Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu
odbędzie się kolejne spotkanie networkingowe. Będzie ono przeznaczone dla ludzi biznesu, a także
dla studentów uczelni
Oprócz możliwości bezpośrednich spotkań uczestnicy zobaczą bardzo ciekawe prezentacje biznesowe
przedstawione przez:
– Ilonę Bajorek – certyfikowaną Trenerkę Mentalną, pracująca w nurcie psychologii pozytywnej,
mentorkę Fundacji Kobieta Niezależna Kamili Rowińskiej oraz Fundacji Teraz Wy , autorkę
rozwojowych e-booków.
– Tomasz Pawęzkę – przedsiębiorcę, trenera dykcji i emisji głosu, programistę, grafika i operatora DTP,
Prezesa Fundacji Edukacyjno-Ekologicznej Homini oraz Przewodniczący Rady Fundacji Kubek Biznesu.
– Dr hab. inż. Agatę Pierścieniak – absolwentkę Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i
Zarządzania (1992), która w 2004 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w SGGW, natomiast
w 2016 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu w SGH.